<transcy>Batterijverordening:</transcy>

Aangezien we batterijen en oplaadbare batterijen of dergelijke apparaten verkopen die batterijen en oplaadbare batterijen bevatten, zijn we op grond van de Batterijwet (BattG) verplicht om op het volgende te wijzen: Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet worden weggegooid met het huisvuil, ze moeten gebruikte batterijen en accu's worden ingeleverd, zijn wettelijk verplicht. Oude batterijen kunnen verontreinigende stoffen bevatten die, als ze niet op de juiste manier worden bewaard of weggegooid, schadelijk kunnen zijn voor het milieu of uw gezondheid. Batterijen bevatten ook belangrijke grondstoffen zoals ijzer, zink, mangaan of nikkel en worden gerecycled. U kunt de batterijen na gebruik bij ons inleveren of gratis in de directe omgeving (bijvoorbeeld in winkels of gemeentelijke inzamelpunten) inleveren. Deze doorgestreepte vuilnisbak betekent dat batterijen en oplaadbare batterijen niet bij het huisvuil mogen worden weggegooid.

Onder deze symbolen vindt u ook de volgende symbolen met de volgende betekenis:
Pb: Batterij bevat lood
Cd: Batterij bevat cadmium
Hg: Batterij bevat kwik